Margriet was net begonnen met een nieuwe baan. Een collega was zo vriendelijk haar rond te leiden in het verpleeghuis.

Toen ze door de zoveelste gang liepen, troffen ze een oude vrouw aan. Zij stond achter haar rollator half in de deuropening van haar ‘appartement’. Door hen kon ze even geen kant meer op.

Toen de twee voor haar langs liepen greep ze de gelegenheid om haar zegje te doen. Ze glimlachte en zei, ”t Is druk hier op de boulevard.’